Räätälöidyt Enekos - automaatioratkaisut

Eri teollisuuden alojen tarpeisiin yksilöllisesti räätälöidyt Enekos-automaatiojärjestelmät sisältävät kokonaissuunnittelun ja valmistuksen kaikkine eri vaiheineen ja laitteineen, esimerkiksi robotteineen. Suunnitteluvaiheessa huomioimme myös tuotekehitykselliset näkökulmat. Ratkaisumme ovat helposti muunneltavissa ja laajennettavissa ja ne toimivat saumattomasti asiakkaan muiden tuotantoprosessien kanssa.

  • Räätälöidyt kone- ja automaatioratkaisut
  • Tuotannon koneet ja laitteet
  • Apulaitteet ja manuaalityöasemat
  • Koneiden ja laitteiden modifioinnit

Älykkäät ENEKOS ohjausjärjestelmät

Ohjausjärjestelmät räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Järjestelmämme skaalautuvat ja ovat integroitavissa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin joustavasti.

  • Integraatioratkaisut tuotantojärjestelmiin
  • Reaaliaikainen seuranta
  • Etähallinta ja –ongelmaratkaisu